KDO JSME


 
ECOFOL je specializovaný    velkoobchod, který se již od roku 1995 zabývá prodejem a distribucí obalových materiálů a hygieny ve spojení s komplexním zákaznickým servisem.
 
ECOFOL patří mezi přední distributory obalových materiálů a hygieny v České republice.
Spolupracujeme s výrobci tohoto zboží z řady zemí Asie a Evropy. Pro naše zákazníky máme na skladě stále více než 1000 tun zboží, což představuje cca 1500 druhů výrobků na přibližně třech tisícovkách palet. Ročně prodáme přes 300 milionů kusů našeho zboží.
 
Od roku 2006 nabízíme zákazníkům z ČR i SR jako výhradní dovozce vlastní produktovou řadu obalových materiálů ideal pack®, které pro nás vyrábějí podle našich požadavků významní světoví výrobci tohoto zboží. Samozřejmé je, že vlastníme veškeré atesty k výrobkům, které distribuujeme, a že naše produkty splňují potřebné hygienické normy.
 
Používáme vyspělý informační systém ABRA Gen software, s jehož pomocí zajišťujeme plynulý chod všech logistických procesů. Naši zaměstnanci jsou průběžně školeni a jejich odborná způsobilost je na vysoké úrovni.
 
Uzavřeli jsme smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a s účinností od 1. 4. 2002 pod klientským číslem EK-F000200087 plníme zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.
 
NAŠE ZÁSADY
s
polečnost vznikla a stojí na léty prověřených zásadách
  • nejdůležitější zásadou je pro nás poctivost
  • se svými zákazníky jednáme čestně
  • spokojený zákazník je základem našeho úspěšného podníkání, prototaké nelitujeme času ani péče o něj a usilujeme o dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy
  • dobré jméno je pro nás zárukou budoucnosti
  • vybíráme si takové partnery a spolupracovníky, kteříuznávají stejné hodnoty jako my
  • zákazník by měl mít vždy možnost vlastní volby, proto respektujeme ostatní dodavatele na trhu - našim cílem je však být nejlepší
  • závazky vůči našim partnerům a státu plníme v řádných termínech