JIŽ 25 LET S VÁMI


 
 
V roce 2020 slaví ECOFOL 25. výročí svého vzniku a působení.

Již 25 let je našim posláním pomáhat vám s balením vašich výrobků, zejména potravin a jídel.
Důležitou součástí prodeje potravinářských produktů, lahůdek a hotových jídel je jejich optimální zabalení. To je nezbytné jak pro jejich bezpečný přenos z prodejny či restaurace do místa konzumace, tak pro jejich následnou ochranu proti rychlé degradaci a předčasnému znehodnocení. Naše obalové materiály pomáhají jídlo udržet déle čerstvé a brání tak zbytečnému plýtvání potravinami. Již čtvrt století se náš velkoobchod s obaly a hygienou specializuje na zajištění hygienických podmínek pro přenos a uchovávání potravin v odpovídajícím obalu. Náš obalový materiál rovněž chrání nejrůznější nepotravinářské produkty před povětrnostními vlivy, znečištěním a poškozením. V neposlední řadě vám do vašich provozoven dodáváme čistící a dezinfekční potřeby a prostředky, které vaše obchodní a výrobní prostory pomáhají udržovat hygienicky čisté. Součástí dodávek našich obalových materiálů a čisticích potřeb a prostředků je rovněž profesionální servis, který vám poskytujeme. Zajištění potisku obalových materiálů firemním označením, jeho uskladnění a pravidelná distribuce je součástí naší profesionální péče v oblasti prodeje obalových materiálů a hygieny.

V nadcházejícím období, stejně jako tomu bylo i doposud, se budeme věnovat sledování a vyhodnocování trendů v materiálech i způsobech jejich použití v oblasti potravinářských a gastro obalových materiálů. Názory na to, z jakého materiálu má být pro konkrétní potravinu ten pravý a ekologický obal, se v posledním desetiletí překotně mění.

Vážení obchodní partneři, dovolte nám při příležitosti 25 let našeho působení krátké zamyšlení týkající se právě vývoje pohledu na to, jaké obalové materiály jsou ty skutečně ekologické.

Před několika desítkami let byl kupříkladu ten pravý ekologický materiál vysokohustotní polyetylen
(High Density Poly Ethylene – HDPE) nám známý jako mikroten. Za jeho vynalezení a za výzkum polymerů byla jeho objeviteli, panu Karlu Zieglerovi v roce 1963 udělena Nobelova cena. Tento nově objevený materiál byl v následujících letech Švédem Stenem Gustafem Thulinem patentován pro výrobu jednorázových obalových materiálů, které dnes běžně známe z obchodů a prodejen. P. Thulin si uvědomoval, jak vhodný je tento materiál pro výrobu jednorázových mikrotenových tašek (tzv. košilek), mikrotenových sáčků a přířezů, které je možné opakovaně používat, snadno recyklovat a které díky své praktičnosti velmi dobře nahradí papírové tašky, sáčky a balicí papír.  Při jejich spalování nevznikají škodlivé látky.

Počátkem jeho úvah o použití mikrotenu pro jednorázový obalový materiál bylo jeho ekologické uvažování a pro něho znepokojivá skutečnost, že kvůli celulóze získávané ze dřeva, je v jeho zemi káceno obrovské množství lesů, a dále, v souvislosti s výrobním procesem papíru, trvale znečišťováno nepředstavitelné množství místní, zejména říční vody.
Mikrotenové obaly jsou navíc oproti papíru skladné, díky tomu nenáročné na kamionovou dopravu a skladování, jsou nepromastitelné, voděodolné a hygienické.


V posledních deseti dvaceti letech se tento pohled postupně měnil a zdálo se, že dojde k renesanci papíru jakožto materiálu ekologického a z tohoto hlediska vhodného pro potravinářské obaly. V posledních několika letech se však pohled na ekologičnost papíru opět vrací na začátek a nic nenaznačuje, že by k návratu papíru mělo právě z výše uvedeného poškozování lesů i vody dojít. Řada obchodních řetězců na základě environmentálního uvažování ze svého sortimentu stáhla plastové tašky a ty nahradila taškami papírovými. Po krátké době však právě fakt, že papír reálně není ekologický materiál, se opět vrátily k taškám z recyklovaného plastu.

Důležitá skutečnost v pohledu na ekologické hledisko materiálů používaných pro obalové materiály je podle nás ta, že se Česká republika může pochlubit jednou z nejlépe propracovaných sítí sběru tříděného odpadu v Evropě. Čím dál více si Češi uvědomují nutnost svůj odpad třídit. I proto Česká republika tradičně patří k evropské (a tím i ke světové) špičce ve třídění a následné recyklaci odpadu. Podle celoevropského srovnání Eurostatu jsme v celkové recyklaci odpadu na 2. místě v EU, hned za Belgií. To je jistě skvělý výsledek. Navíc možnost, že by plastový odpad z České republiky končil v mořích a světových oceánech, je vzhledem ke geografické poloze naší země, odpovědnému přístupu k ekologii a třídění odpadu našich občanů a v neposlední řadě také k legislativě nemyslitelná.

Podobných případů, kdy je nějaký materiál v určité době zatracován, jiný prosazován a následně se vše vrátí k původní variantě, nebo se zjistí, že je nově propagovaný materiál ještě méně ekologický než materiál původní, je v posledních letech mnoho.

Řada nových i staronových materiálů se jako ekologické kvůli zvýšení své atraktivity a prodejnosti pouze tváří. Ekologického uvažování občanů se snaží využít řada výrobců i distribučních firem propagující své výrobky jako ty jediné pravé a čistě ekologické. Snaží se však na nové zelené vlně pod rouškou upřímného zápalu pro ekologii pouze obohatit.
Podobně jako v případě elektrických aut, kdy aktuálně mezi laickou veřejností vyplouvá na povrch stále více informací o tom, že ve skutečnosti se jedná o vozy s jen zdánlivě nízkými emisemi. Navíc suroviny použité pro tato elektro auta jako lithium, nikl, kobalt a měď, které jsou kvůli jejich akumulátorům těženy, se po životnosti těchto baterií stávají nebezpečným odpadem a v nevídaném měřítku obrovskou ekologickou zátěží.

Jsme přesvědčeni, že mezi ekology je řada lidí, kteří svou práci berou jako své poslání a usilují v dobré víře o prospěch naší země.
Stejně tak jako ve všech oborech lidské činnosti se však najdou lidé, kteří zneužijí jakéhokoli tématu pro vlastní účely a mají-li moc, zasadí se o prosazení vlastních, sobě ekonomicky prospěšných cílů.

ECOFOL ekologická řešení vítá. Řešení rozumná, ne unáhlená, řešení opravdová, ne jen zdánlivě ekologická.
Které materiály jsou ty, jež splňují potřeby dnešní moderní společnosti, a zároveň jsou ekologické?
To ukáže čas a my je s očekáváním vyhlížíme.

Nejsme však odborníci na ekologii, ale prodejci obalových materiálů, a proto si nedovolíme a ani nechceme hodnotit environmentální hledisko jednotlivých materiálů používaných pro obalové materiály.

Výběr materiálu, který pro své podnikání zákazník používá, je jeho svobodnou volbou, a
proto se v naší nabídce nachází různé druhy obalů z nejrůznějších materiálů, aby si vybral každý, dle svého osobního přesvědčení a potřeby. 
Zdeněk Dvořák
jednatel ECOFOL, s.r.o.