JSME VELKOOBCHOD S OBALOVÝM MATERIÁLEM A HYGIENOU A JSME EKOLOGIČTÍ

ECOFOL - sídlo společnosti
 
Ecofol - velkoobchod s obalovým materiálem a silný partner ECOFOL je specializovaný velkoobchod, který se již od roku 1995 zabývá prodejem a distribucí obalových materiálů, jednorázového nádobí a hygieny, zároveň poskytuje komplexní zákaznický servis.
 
ECOFOL patří mezi přední distributory obalových materiálů, jednorázového nádobí a hygieny v České republice.
 
Náš tým, který pečuje o spokojenost našich zákazníků, čítá přibližně 30 odborně vyškolených zaměstnanců. Spolupracujeme s mnoha výrobci obalových materiálů a jednorázového nádobí z České republiky, ale také z řady zemí Asie i Evropy. Pro naše zákazníky máme na skladě stále více než 1300 tun zboží, což představuje téměř 2500 druhů výrobků na přibližně 4000 paletách.                                  Ročně prodáme přes 450 milionů kusů zboží.
 
Od roku 2006 nabízíme zákazníkům z ČR i SR jako výhradní dovozce vlastní produktovou řadu obalových materiálů a jednorázového nádobí ideal pack®, které pro nás dle našich požadavků vyrábějí významní světoví výrobci tohoto zboží. Samozřejmé je, že k distribuovaným výrobkům vlastníme veškeré atesty a že naše produkty splňují potřebné hygienické normy.
 
Používáme vyspělý informační systém ABRA Gen software, s jehož pomocí zajišťujeme plynulý chod všech logistických procesů. Naši zaměstnanci jsou průběžně školeni a jejich odborná způsobilost je na vysoké úrovni.

ECOFOL & ekologie

Náš postoj k otázce ekologie a obalových materiálů je konstantní a jasný. Na jednu stranu se nepovažujeme za odborníky v oboru ekologie, protože jimi nejsme. A na stranu druhou jsme přesvědčeni, že naši zákazníci mají dostatek inteligence a také právo si sami určit obalový materiál a jednorázové nádobí, které chtějí pro balení a prodej svého zboží používat. Svým zákazníkům nebudeme zištně, ani jakkoli jinak podsouvat naše vlastní názory na to, jaké výrobky jsou „ty pravé“ pro naši planetu a jejich podnikání.

Navíc, jak jsme se již mnohokrát v minulosti přesvědčili, v případech, kdy prodejce razantně prosazuje jeden materiál jako ten jediný skutečně ekologický a druhý zcela odsuzuje, jde obvykle jen o uměle vyvolávané mystifikace zákazníků, jejichž cílem je pouze profit konkrétního prodávajícího.

Jako jeden z mnoha příkladů zde uvedeme papírové tašky. O papírových taškách se například i některé obchodní řetězce pod tíhou zdánlivě odborných argumentů různých distributorů v minulosti domnívaly, že tašky z papíru jsou ty jediné ekologické nákupní tašky. Dnes je již více méně jasné, že tomu tak není, a většina z nich začala prodávat tašky z opakovaně recyklovaného plastu jakožto k přírodě mnohem šetrnější variantu nákupních tašek. Podobných případů je skutečně mnoho.

Tyto skutečnosti jsou důvodem, proč naše nabídka obsahuje široké spektrum nejrůznějších druhů obalových materiálů a jednorázového nádobí z mnoha druhů materiálů, všech, které jsou pro balení jídel a výrobků standardně, v souladu s platnými zákony a legislativou, používány v celé Evropské unii.

 
Věříme, že si z naší široké nabídky ten správný obalový materiál a jednorázové nádobí vybere každý

ECOFOL svým zákazníkům tedy nabízí široké spektrum obalových materiálů a jednorázového nádobí z nejrůznějších materiálů, které jsou příznivé z hlediska dopadu na životní prostředí. Recyklované a recyklovatelné obalové materiály, rozložitelné i kompostovatelné, všechny tyto moderní balicí materiály i jednorázové nádobí se nalézají v naší široké nabídce.

 

ECOFOL třídí a dále využívá odpad, který vyprodukuje


Papírové kartony i balicí fólii spotřebováváme pro následné balení našich výrobků určených k další distribuci přepravními společnostmi. Zbylou fixační fólii případně odevzdáváme k dalšímu zpracování a recyklaci.

Ve všech prostorách naší společnosti – administrativních, skladových i venkovních – používáme výlučně nejmodernější úsporná LED svítidla.

Všechna vozidla, která naši zaměstnanci používají k výkonu svého zaměstnání, nejsou starší 3 let a splňují nejpřísnější limity týkající se množství škodlivin vypouštěných jejich provozem do ovzduší.

 
Uzavřeli jsme smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a s účinností od 1. 4. 2002 pod klientským číslem EK-F000200087 plníme zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.

  
   NAŠE PRIORITY A ZÁSADY
ECOFOL - obalový materiálNaše společnost vznikla a stojí na léty prověřených zásadách
  • ekologie je naší prioritou a proto dáváme našim zákazníkům možnost volby mezi jednotlivými balícími materiály
  • nejdůležitější zásadou je pro nás poctivost
  • se svými zákazníky jednáme čestně
  • spokojený zákazník je základem našeho úspěšného podnikání, proto také, nelitujeme času ani péče o něj a usilujeme o dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy
  • dobré jméno je pro nás zárukou budoucnosti
  • vybíráme si takové partnery a spolupracovníky, kteří uznávají stejné hodnoty jako my
  • zákazník by měl mít vždy možnost vlastní volby, proto respektujeme ostatní dodavatele na trhu - našim cílem je však být nejlepší
  • závazky vůči našim partnerům a státu plníme v řádných termínech