Plastová zatavovací miska 2D černá PP 227x178x50 mm ideal pack®
134,00 Kč / bal (50 ks)
2,680 Kč / ks
Skladem
Papírová miska EKO na salát 168x147x64 mm kraft
219,10 Kč / bal (50 ks)
4,382 Kč / ks
Na dotaz
Plastová miska na SUSHI PET 183x128x30 mm černá
793,80 Kč / krt (420 ks)
1,890 Kč / ks
Na dotaz
Plastové víčko PET k misce na SUSHI 183x128x32 mm transparentní
499,80 Kč / krt (420 ks)
1,190 Kč / ks
Na dotaz
Plastová zatavovací miska 3D černá PP 227x178x50 mm ideal pack®
134,00 Kč / bal (50 ks)
2,680 Kč / ks
Skladem
Plastová miska hranatá PP 250 ml ideal pack®
71,00 Kč / bal (100 ks)
0,710 Kč / ks
Skladem
Plastová miska hranatá PP 179x132x64 mm 1000 ml transparentní ideal pack®
115,50 Kč / bal (50 ks)
2,310 Kč / ks
Skladem
Plastová miska na polévku kulatá PS termo 460 ml ideal pack® bal/25 ks
41,90 Kč / bal (25 ks)
1,676 Kč / ks
Na dotaz
Plastová zatavovací miska 1D černá PP 227x178x50 mm ideal pack®
134,00 Kč / bal (50 ks)
2,680 Kč / ks
Skladem
Plastová zatavovací miska COLT 2D černá PP 227x178x50 mm ideal pack®
134,00 Kč / bal (50 ks)
2,680 Kč / ks
Skladem
Plastová zatavovací miska 1D černá PP 227x178x30 mm ideal pack®
106,50 Kč / bal (50 ks)
2,130 Kč / ks
Skladem
Plastová zatavovací miska 2D černá PP 227x178x30 mm ideal pack®
106,50 Kč / bal (50 ks)
2,130 Kč / ks
Skladem
Akční produkty kategorie Misky plastové, papírové

Jednorázové papírové a plastové misky (vaničky, krabičky) na jídlo a potraviny
Jednorázové misky
 jsou vyráběny z různých materiálů, v mnoha velikostech, tvarech a barvách, s integrovaným víčkem i bez víčka.

Naše praktické jednorázové misky, jednorázové vaničky, jednorázové krabičky, misky na hotová jídla a podobné gastro obaly, jsou určeny zejména pro balení hotových jídel, prodejce masa, uzenin, lahůdek, pečiva, cukrářských výrobků, ovoce, ale i dalších potravinářských i nepotravinářských výrobků. 

Zatavovací misky (vaničky)
Zatavovací misky
jsou určeny pro balení a rozvoz teplých i studených hotových jídel. Nabízíme kompletní sortiment zatavovacích misek (vaniček), zatavovacích folií i stroje pro balení do misek.
Plastové misky 
jsou určeny pro zatavování jídla a toto balení do misek je levné, rychlé, hygienické a efektivní.


Papírové misky
V naší nabídce rovněž naleznete široký sortiment papírových misek jako jsou jednorázové papírové misky, papírové misky na hotová jídla, papírové misky na saláty, papírové misky na polévku, papírové misky na guláš, papírové misky na zmrzlinu a ledovou tříšť, papírové misky na hranolky a podobné papírové obaly na jídla a potraviny.

Jednorázové plastové misky
Plastové jednorázové misky (vaničky, kelímky) plastové misky na saláty, jednorázové misky na dezerty, dále pěnové termo misky na polévku, všechny tyto výrobky a mnohé další obalové materiály se nalézají v sekci jednorázových misek.

Misky jsou vyráběny rovněž z materiálů PETPE, OPSPP, PVC a papír Kraft s eko fólií. Misky bílé, misky černé, misky průhledné, misky kulaté, hranaté i oválné, každá z nich nalézá své konkrétní uplatnění při balení a prodeji nejrůznějších výrobků.

Naše plastové misky i papírové misky jsou hygienické a schválené ke styku s potravinami. Ke všem jednorázovým miskám máme k dispozici potřebné atesty a certifikáty.

Nejčastější mýty o jednorázovém plastovém nádobí.
V souvislosti s odpadem v mořích, je na místě zmínit jeden velmi rozšířený mýtus, jehož prostřednictvím se snaží někteří prodejci alternativních obalových materiálů a alternativního jednorázového nádobí ve spotřebitelích v české republice vzbudit pocit viny v případě, že konkrétní zákazník plastové jednorázové nádobí používá.

Tím mýtem jsou údajné počty například plastových jednorázových misek, které po jejich použití končí v mořích a oceánech.
V těchto statistikách jde výlučně o účelové a zavádějící informace, které, jak již bylo řečeno, mají přimět zákazníka ke změně používání těchto výrobků, respektive k jejich náhradě za jiné, tzv. ekologické.
Výše zmíněné výrobky z české republiky se v mořích nenachází, ani nacházet nemohou a to z mnoha důvodů.
Z legislativních, právních i ekonomických důvodů tomu tak zkrátka není.
Je to zcela vyloučeno.
Tento odpad do moří umísťují rozvojové státy, státy třetího světa a podobné, s Evropou v tomto směru naprosto nesrovnatelné země, jejichž environmentální uvažování, je na zcela jiné úrovni, než naše, evropské.

Není třeba se tedy jakkoli obávat, že by jednorázová plastová miska použitá v Praze či Ostravě, putovaly jakousi záhadnou cestou do moře či oceánu.

Dalším podobným mýtem a typickým nástrojem, jak spotřebitele přimět ke změně v jejich úvahách, je opakovaně zákazníky klamně informovat o době, po kterou se například plastový odpad v přírodě rozpadá.
Mnozí prodejci rádi s těmito čísli pracují a před oči zákazníků kladou grafy a letopočty, kdy se zdá, že každá jednorázová plastová miska tu s námi na zemi nezbytně nutně bude stovky let či dokonce tisíciletí.
Tyto účelové údaje jsou další naprosto zavádějící nepravdou.
Plastové výrobky v ČR nekončí ve volné přírodě.
Jak již bylo řečeno, většina plastového odpadu ať už vzniká z jakýchkoli výrobků v ČR končí na správném místě, tedy v recyklačních linkách, či specializovaných ekologických spalovnách.
Od doby, kdy se takovýto výrobek ocitne vytříděný ve žluté nádobě na plastový opad, je jeho cesta do recyklační linky velmi rychlá. Takový plastový odpad putuje, kam má a životní prostředí tím pádem nezatěžuje nijak.
Z recyklovaného plastu se následně vyrábí nové výrobky, které nám slouží po mnoho let a na konci jejich životnosti si svou cestu recyklační linkou zopakují. A takhle stále dokola.
Je tedy možné, že plast, který nás obklopuje, pravděpodobně obsahuje i staré a velmi staré materiály, každopádně však takovéto výrobky nám i naší planetě prospívají a nezatěžují ji.
Není totiž potřeba těžit nové přírodní zdroje. Stačí používat vytříděné plasty, papír a další materiály, které v oběhu již máme. 
Plastové jednorázové nádobí, mezi něž jednorázové plastové misky patří, tak jsou vůči přírodě mnohem méně škodlivé, než jak se traduje a prezentuje.
 

Česká republika patří k přeborníkům v recyklování!
Jsme dlouhodobě na špici v celoevropském srovnání (paří nám za Belgií 2. místo).
Domníváme se proto, že i používání plastových výrobků z recyklovaných a recyklovatelných materiálů není v našem státě tím hlavním enviromentálním problémem.
Naopak prudký úbytek odpadního plastu v oběhu by mohl vést ke úbytku sítě recyklačních linek u nás a v konečném důsledku by tak mohl vést k potenciálnímu zhoršení recyklování ať už jakýchkoli odpadních materiálů v ČR. Tato zařízení pochopitelně pro svůj provoz potřebují určitý pravidelný přísun těchto surovin.

Jednorázové nádobí, jednorázová plastová miska pohozená na ulici jistě není ničím estetickým ani příjemným, na druhou stranu však takovýto případ není zásadní ekologickou zátěží.
Na rozdíl od asijských států a zemí dálného východu či některých chudých afrických států, kde s odpadem jako takovým není nakládáno odpovědně a rozumně, kde jakýkoli odpad končí v přírodě a nezřídka kdy také v moři, takováto situace u nás rozhodně není ani nehrozí.
Toto protiprávní a v dnešní době nepředstavitelné počínání by bylo „senzací“, která by jistě by neušla pozornosti ani ekologů ani novinářů, ale ani široké veřejnosti.
Představa, že by kdokoli beztrestně nákladní auta plná použitých jednorázových plastových misek sypal do naší přírody, řek a lesů, je pro nás a naší vyspělou společnost nepředstavitelná.
Navíc by takové počínání bylo v rozporu s českým právním řádem a normami a bylo by postižitelné.

Z celoevropského hlediska lze na zamyšlení zmínit úvahu, že již samotný pohled na čisté evropské pláže i odlehlá mořská pobřeží napovídá, že Evropa, přesto že středozemní moře sousedí i s méně ekonomicky rozvinutými neevropskými zeměmi, není znečišťovatelem moří a oceánů, natož, aby jím mohla být Česká republika.

Odpad je u v ČR pod drobnohledem
Veškerý odpad (nejen plastový) je v české republice sledován a pod kontrolou státních orgánů. Pomocí legislativy a zákonů je jeho pohyb řízen a nakládání s ním je pod dohledem a trvalou kontrolou státního aparátu. Případné nekalé nakládání s odpadem se stalo nelegálním, nezákonným a postižitelným vysokými finančními pokutami a jako takové je rovněž trestněprávně postižitelné.

Evropská unie i česká republika do problematiky nakládání s odpady investovala obrovské finanční prostředky, kterou spolu s nejnovějšími technologiemi při zpracovávání odpadu zaručují, že běžný odpad v České republice již pro životní prostředí nepředstavuje žádnou hrozbu.

Většina komunálního odpadu, včetně odpadu z jednorázového plastového nádobí, z použitých jednorázových plastových misek vyprodukovaného na území české republiky je vytříděno a dále ekologicky zpracováno a přeměněno na další materiál a výrobky.
Menší část tohoto odpadu pak končí v inteligentních zcela ekologických spalovacích zařízeních, kde poslouží pro vytápění bytů a domu. Tyto spalovny patří mezi nejkontrolovanější zařízení na území naší republiky, a proces spalování v těchto supermoderních zařízeních, je pod neustálým dohledem.
Z komínů těchto spaloven v posledních letech vychází dá se říci teplý čistý vzduch.

Nakonec našich krátkých úvah, lze jen pochválit odpovědnost našich spoluobčanů.
Apel na občany ČR, na jejich vědomí sounáležitosti s životním prostředím a na potřebu třídění odpadu, se ve světle výsledků české republiky v této oblasti, zdá být téměř zbytečný a všem z nás za tento odpovědný přístup, patří díky.

Jsme přesvědčeni, že výběr materiálů, které každý z nás pro své potřeby a podnikání používá, je svobodnou volbou každého z nás, kdo žije a podniká ve svobodné, demokratické zemi, kterou je česká republika.

Výhody papírových a jednorázových plastových misek (vaniček):
       
      
 • Hygienické
 • 100 % recyklovatelné
 • Zdravotně nezávadné
 • BIO rozložitelné
 • Kompostovatelné
 • Vodě i mastnotě odolné
 • Bezpečně použitelné (nehrozí zranění ze střepů)
 • Nenáročné na transport a skladovací prostor
 • Ekologické
 • Chrání před přenosem nemocí a virů
 • Všestranné využití (komerční i soukromé účely)
 • Testované, certifikované, atestované
 • Vhodné ke styku s potravinami
 • Možnost potisku a zakázkové výroby
 • Vhodné pro teplá i studená jídla a pokrmy